sac

  • Receptacle de roba, ordinàriament de xarpellera, fet doblegant-ne un tros rectangular, cosint els voravius i deixant obert un costat, que forma la boca, la qual es reforça fent-hi un doblec.
  • Receptacle de cuir o altra matèria flexible anàleg per la forma a un sac ordinari.
  • En les antigues corporacions de caràcter electiu, recipient de tela destinat a posar-hi els rodolins o les bolles amb el nom dels candidats elegibles.
  • Vestit de tela grollera semblant a un sac que es vestia en senyal de penitència, de dol.
  • Peça de vestir més llarga i folrada que el gipó.
  • En un animal o una planta, cavitat de parets blanes en forma de sac o de bossa.
  • Saqueig
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< sabut
saca >>