sanejament

  • Acció de sanejar; l'efecte.
  • Control de les condicions ambientals durant el procés d'elaboració i el consum dels productes alimentaris.
  • Branca de la medicina preventiva que té per missió l'actuació sobre aquells factors ambientals que poden afectar la salut individual i pública.
  • Obligació legal que té el venedor de garantir en el contracte de compravenda la inexistència de gravàmens o defectes ocults en la cosa alienada.
Paraules més consultades les últimes dues hores: