saturació

  • Acció de saturar o de saturar-se; l'efecte.
  • Estat d'una mescla en què un dels constituents està en equilibri amb la seva forma pura.
  • Fet de contenir, un recipient, un vapor en equilibri amb la fase líquida de la mateixa substància.
  • En un amplificador, estat o situació en què el senyal de sortida és inferior al que correspondria d'acord amb el d'entrada, pel fet d'ésser aquest molt superior al previst com a normal per l'aparell.
  • Atribut de la sensació visual que permet d'estimar la proporció de color cromàticament pur contingut en la sensació total.
Paraules més consultades les últimes dues hores: