sector

  • Superfície limitada per un arc i dues rectes.
  • Part diferenciada d'una col·lectivitat, d'un espai.
  • Gran categoria classificatòria de l'activitat econòmica.
  • Indústria, en el sentit de conjunt d'activitats productives d'una certa mena.
  • Tram de via protegit per un sistema de blocatge.
  • En inform., part d'una cinta o d'un disc, generalment prefixada per a cada tipus de perifèric, en la qual s'enregistra la informació estructuradament, per a facilitar l'accés.
  • Part o zona d'una xarxa de distribució d'energia elèctrica interconnectada amb les altres.
  • Territori biogeogràfic en què es divideix una província, el qual inclou diversos districtes.
Paraules més consultades les últimes dues hores: