servei

  • Acció de servir o ésser útil a algú o a algun ús.
  • Avantatge que hom procura a algú intervenint personalment.
  • Conjunt de treballs, d'operacions, etc., que serveixen a un ús determinat.
  • Activitat econòmica que no produeix directament béns materials de consum.
  • Acció de servir algú o alguna cosa.
  • Conjunt de deures d'algú envers el seu senyor, envers la persona a qui hom deu obediència, de qui hom s'ha posat a la disposició.
  • En el règim feudal, dependència d'un vassall respecte al seu senyor i a les obligacions que se'n deriven.
  • Situació d'un funcionari públic dins del seu horari laboral, en la qual desenvolupa les seves funcions.
  • Sistema de prestació personal per a nodrir les institucions militars.
  • Conjunt dels criats d'una casa.
Paraules més consultades les últimes dues hores: