sinergia

  • Acció combinada de diferents òrgans, moviments, etc., per a acomplir una funció.
  • Exaltació del poder patogen, en el cas de coexistència, de dos paràsits.
  • Efecte terapèutic augmentat que es produeix, de vegades, en administrar simultàniament dos productes o fàrmacs d'acció similar.
  • Augment d'una determinada activitat d'un compost provocat per la presència en mescla d'un altre compost.
Paraules més consultades les últimes dues hores: