sortida

  • Acció de sortir.
  • Part per on se surt d'un lloc.
  • Acudit
  • Partida de descàrrec d'un compte.
  • Transferència, per part d'una empresa, d'un saldo deutor cap a l'exterior.
  • Informació lliurada per un sistema informàtic o una part del sistema.
  • Dispositiu per on s'extreu la informació d'un ordinador.
  • Circuit per on hom extreu el senyal d'un aparell electrònic.
Paraules més consultades les últimes dues hores: