subjecte

  • Sotmès a l'acció d'algú o d'alguna cosa que n'impedeix la separació o el moviment.
  • Sotmès al poder o al domini d'un altre, obligat a obeir-lo.
  • Sotmès a una necessitat inevitable.
  • Sotmès a tal o tal contingència.
  • Persona que és sotmesa a una operació física, a una experiència, a un tractament curatiu, etc.
  • Persona, especialment amb relació al seu capteniment, o quan parlem d'una persona de la qual no volem dir o no sabem el nom.
  • En fil., allò de què pot afirmar-se una qualitat, un atribut o una relació.
  • Ésser tradicionalment concebut com a substància, dotat d'autoconsciència, persona.
  • Ésser que coneix.
  • En lòg., allò de què hom afirma o nega un predicat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: