substrat

  • Substància considerada com el suport dels accidents o atributs.
  • Capa inferior, allò que està sota una altra cosa i en constitueix el suport.
  • Terreny o lloc que serveix de suport a una planta o animal fix.
  • Material que conté substàncies orgàniques utilitzables per un fong.
  • Material sòlid diferent del sòl que hom utilitza en els conreus en contenidor per tal de suportar una planta.
  • Suport material dels dispositius d'un circuit integrat o híbrid.
  • En una reacció química, substància de partida que hom desitja transformar mitjançant la reacció.
  • Llengua que, en un territori determinat, ha estat substituïda per una altra a conseqüència d'una conquesta o colonització, però que influeix en la nova llengua aportant-hi alguns trets lingüístics.
Paraules més consultades les últimes dues hores: