superior

  • Situat més amunt.
  • A un nivell més alt quant al grau, al rang, a la importància, al valor, al mèrit.
  • De grau, rang, importància o valor alt, elevat.
  • Persona que té autoritat sobre una altra.
  • Prou ferm, fort, etc., per a no ésser afectat o vençut per alguna cosa.
  • Persona que governa una congregació o una comunitat religiosa.
Paraules més consultades les últimes dues hores: