tapàs

  • Terreny de pedra flonja o de terra més dura que l'ordinària, de consistència argilosa i color fosc, que no és bona per al conreu i s'usa per a fer teules i rajoles.
  • Marga argilosa, generalment blava, però també blanca o vermella, un xic diagenitzada i impermeable, que s'usa tradicionalment en ceràmica.
  • Formació argilosa o margosa, impermeable, que fa de sostre a un aqüífer.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< taparot
taper >>