taula

  • Moble que consisteix en una peça llisa i plana sostinguda horitzontalment per peus o petges, que serveix per a menjar, escriure, treballar, jugar, etc.
  • Taula de menjar.
  • Menjar que se serveix a taula.
  • Taula de joc.
  • En el joc d’escacs, dames, etc., estat del joc en què, donada la posició de les peces, cap dels dos jugadors no pot guanyar la partida.
  • Botiga o oficina destinada a vendre certes coses, a despatxar assumptes d’interès comú.
  • Peça de fusta, pedra o altra matèria rígida, plana i de poc gruix, com la destinada a afixar-hi anuncis, bans o actes o a gravar-hi, a pintar-hi, quelcom.
  • Objecte que presenta una superfície plana i llisa comparable a la d’una taula.
  • Part no gravada i polida de la superfície d’un corró d’estampar.
  • Part d’algunes màquines o eines que suporta la peça que ha d’ésser treballada.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< taül
taulada >>