tema

  • Proposició que es pren com a assumpte o matèria d'un discurs, d'un escrit, d'una discussió.
  • Assumpte d'una composició escolar.
  • Text que es dóna a traduir a un alumne, de la llengua materna a una altra llengua.
  • Allò que causa, que provoca, un sentiment, una acció.
  • Qüestió, aspecte, afer, que constitueix el centre de preocupació d'un autor, d'una escola de pensament, etc.
  • En lit., unitat de significats dels diversos elements del conjunt o de les diferents parts d'una obra.
  • Allò que és evocat, representat, en una obra gràfica, pictòrica, plàstica.
  • Motiu melòdic d'una composició musical.
  • Constituent morfològic format pel radical i la vocal temàtica, al qual s'afegeixen les desinències flexives.
  • Part d'una oració situada al costat del rema que en una comunicació conté menys informació i que exposa allò que és conegut, que hi figura com a dada inicial o punt de partida.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< tem
temari >>