terme

  • Fita que assenyala els límits d'una extensió.
  • Porció de territori limitada, especialment la sotmesa a l'autoritat d'un ajuntament.
  • Terreny bo per a la pastura.
  • Fi d'un espai a recórrer.
  • Grau de distància dels objectes representats en una pintura o dels objectes observables en la realitat.
  • Grau de situació de persones o de coses en relació amb criteris de jerarquia, poder d'exhibició, etc.
  • Fi d'un període de temps, època en què quelcom fineix, en què hom ha de pagar un lloguer, etc.
  • Unitat lèxica que designa una noció en un àmbit d'especialitat determinat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: