tipus

  • Peça prismàtica rectangular de metall o de fusta que, en una de les seves bases, porta gravada una lletra, una xifra, etc., i que es reprodueix per estampació.
  • Tot el que va gravat a la matriu d'un segell o d'una moneda, llevat de la llegenda.
  • Símbol o representació d'alguna cosa, especialment esdevenidora.
  • Forma general, pla d'estructura, conjunt de propietats principals, comuns a un cert nombre d'individus.
  • En zool., embrancament.
  • En una classificació, grup dels que tenen una mateixa mena d'estructura.
  • Preu o percentatge fixat per a determinades operacions comercials o fiscals.
  • Individu, grup, etc., que és l'exemplificació més perfecta d'una espècie, d'un gènere, etc.
  • En psic., biotip.
  • Persona del sexe masculí.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< típula
tiquet >>