tirada

  • Acció de llançar un projectil, tirar els daus, etc.
  • Acció de tirar o traçar una línia, un camí, etc.
  • Quantitat d'aigua, de vi, etc., que es beu d'un cop.
  • Fet de beure una tirada d'aigua, de vi, etc.
  • Llargària d'una peça de roba, d'un camí, etc.
  • Inclinació a anar a un indret, a fer alguna cosa.
  • Tanda
  • Tiratge
Paraules més consultades les últimes dues hores: