tocar

  • Estendre un o més dits, una mà o les mans, un peu, etc., de manera que entrin en contacte (amb quelcom) i en sigui afectat el sentit del tacte.
  • Fer entrar en contacte una part del nostre cos, quelcom manejat o llançat per nosaltres (amb algú o alguna cosa).
  • Rebre o cobrar (diners o alguna cosa equivalent).
  • Tractar o comerciar (en alguna cosa).
  • Afectar (una cosa) directament, causar-hi modificacions o alteracions.
  • Abordar, tractar, (un tema, una qüestió) especialment incidentalment.
  • Parlar, actuar, (sobre algú o alguna cosa) de manera que pugui desplaure o noure.
  • Treure del seu lloc.
  • Introduir petites modificacions (a una obra), cercant de millorar-la, d'augmentar-ne l'efecte, etc.
  • Fer sonar (un instrument musical).
Paraules més consultades les últimes dues hores:
tocat >>