torn

  • Màquina simple que consisteix en un cilindre tangencialment al qual s'aplica una resistència, especialment mitjançant una corda o un cable que s'hi enrotlla, i que es mou per mitjà d'una roda de gran diàmetre, una maneta, etc.
  • Aparell de forma anàloga que treballa en imprimir-li un ràpid moviment de rotació.
  • Màquina que imprimeix un ràpid moviment de rotació a una peça de fusta, de metall o d'un altre material, a la qual arrodoneix, li dóna un perfil i un calibre determinats, fent-la passar per davant d'una eina tallant que s'hi recolza.
  • Aparell que consisteix en un disc gros de fusta a la part inferior d'un eix, a l'extrem superior del qual hi ha un disc més petit, damunt el qual el terrisser col·loca la peça de terra que ha d'afaiçonar i que gira en fer voltar amb els peus el disc gros.
  • Eina, a manera de premsa, emprada pels boters per a estrènyer i doblegar les dogues de les bótes i així poder-hi col·locar els cercles de ferro.
  • Tambor giratori d'eix vertical amb cloendes radials i obertures laterals que, col·locat en l'obertura d'una paret, permet de fer passar objectes de l'un costat a l'altre sense que la persona que hi ha a l'un costat vegi la que hi ha a l'altre costat.
  • En una sèrie d'actes que han de fer successivament diferents persones, moment en què qualsevol d'ells és realitzat per aquella a qui toca.
  • Tanda
  • En silv., temps transcorregut des del naixement d'un arbre o d'una massa fins que es pot aprofitar.
  • Temps transcorregut entre pela i pela d'una surera.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< torlit
torna >>