totxo

  • Maó de 5 o més centímetres de gruix.
  • Bastó gruixut.
  • Ham llarg, emprat ordinàriament per a pescar lluç.
  • Barra curta i gruixuda d’acer emprada en la fabricació de peces per conformació o per mecanització.
  • D’enteniment obtús.
  • D’excessiva bona fe.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< totxesa
tou >>