transformació

  • Acció de transformar o de transformar-se; l'efecte.
  • En mat., aplicació bijectiva entre dos subconjunts d'un espai.
  • En ling., procés que provoca un canvi en l'estructura d'un constituent.
  • Relació entre oracions que són paràfrasi l'una de l'altra i presenten els mateixos elements lèxics amb una estructura diferent.
Paraules més consultades les últimes dues hores: