transport

  • Acció de transportar; l'efecte. Transport de persones i mercaderies. Transport públic.
  • Moviment de l'ànim que transporta algú. Un transport de felicitat.
  • Transmissió d'energia elèctrica en grans quantitats, generalment a través de línies d'alta tensió i a gran distància.
  • Procés per mitjà del qual els elements rocosos, i detritus en general, són traslladats.
  • Contracte pel qual hom es compromet a portar personalment persones o mercaderies d'un lloc a un altre per un preu fixat.
  • Dieta o plus que perceben funcionaris o treballadors, etc., quan han de traslladar-se en un lloc distint de llur residència, per motius laborals.
Paraules més consultades les últimes dues hores: