transposar

  • Invertir l'ordre en què està posada (una cosa) respecte a d'altres.
  • Canviar l'ordre gramatical (dels membres d'una proposició).
  • Canviar la categoria lèxica (d'un mot) amb l'ajut de mots amb valor gramatical, com ara l'article.
  • En mat., portar (un terme d'una equació) d'un membre a l'altre canviant-ne el signe.
  • En mús., transportar.
  • Incorporar, adaptant la legislació interna o elaborant noves normes, el contingut (d'una directiva comunitària) a l'ordenament jurídic d'un estat membre de la Unió Europea.
Paraules més consultades les últimes dues hores: