trena

  • Porció de cabells que, dividits en tres o més badies, s'entreteixeixen de manera que cadascuna de les badies, seguint una línia sinuosa, va entrecreuant-se amb les altres passant-los alternativament per sobre i per sota.
  • Conjunt de fils, tires de cuir, etc., entreteixits com les badies d'una trena.
  • Teixit estret, semblant a una corda plana, format per dos o més caps de fil o conjunts de fil entrecreuats i entrellaçats en sentit diagonal sense intervenció de cap trama.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< tren
trenar >>