trentè

  • Que, en una sèrie, en té vint-i-nou davant seu, el que fa trenta.
  • Que és una de les trenta parts iguals en què es divideix una quantitat o un tot.
  • Els ordinals i fraccionaris compresos entre trentè i quarantè són: trenta-unè, trenta-unena; trenta-dosè, trenta-dosena; trenta-tresè, trenta-tresena; trenta-quatrè, trenta-quatrena; trenta-cinquè, trenta-cinquena; trenta-sisè, trenta-sisena; trenta-setè, trenta-setena; trenta-vuitè, trenta-vuitena; trenta-novè, trenta-novena.
Paraules més consultades les últimes dues hores: