unitat

  • Qualitat d'allò que constitueix un tot no divisible en parts.
  • Qualitat d'allò que és un tot format de parts concordants.
  • En una obra literària o artística, la subordinació dels seus elements a un tema, estil, pensament, punt de vista, principal.
  • Concordança, uniformitat.
  • Unió política d'un poble en un sol estat o en una sola nació, amb la voluntat i la consciència de tots els ciutadans d'ésser units i concordes.
  • Qualitat d'allò que és únic.
  • Quantitat elegida com a terme de comparació per a mesurar les quantitats de la mateixa naturalesa.
  • El nombre natural més petit.
  • Membre individual d'un grup o col·lecció de coses, o grup considerat com a membre individual d'un nombre de grups.
  • Fracció d'exèrcit que pot obrar amb certa autonomia sota les ordres d'un cap.
Paraules més consultades les últimes dues hores: