valinomicina

  • Antibiòtic natural, que conté un anell de trenta-sis baules i que, ultra el seu ús com a antibiòtic, troba aplicació també com a insecticida i nematicida i com a agent complexant d'ions metàl·lics alcalins o alcalinoterris.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< valina
valisa >>