varietat

  • Coexistència o successió de coses o de qualitats diferents.
  • Espectacle compost de diverses atraccions o peces que no tenen un lligam entre elles.
  • Grup que es pot distingir dintre el conjunt dels animals, les plantes, els fongs o els bacteris d'una mateixa espècie, atenent a certs caràcters que no són comuns a tots els individus de l'espècie.
  • Conjunt d'individus d'una espècie mineral, que es caracteritzen perquè presenten una propietat física notable que els diferencia de la resta d'individus de l'espècie mineral en qüestió.
  • En mat., generalització en dimensions arbitràries dels conceptes de corba i de superfície.
  • Ús específic que es fa d'una llengua d'acord amb la procedència geogràfica, històrica o social dels parlants o amb la funció comunicativa, i que es caracteritza per una determinada concurrència de variants lingüístiques.
Paraules més consultades les últimes dues hores: