via

  • Camí d’una certa amplària i importància.
  • Medi a través del qual hom es pot traslladar d’un lloc a un altre.
  • Camí que ha de seguir un correu passant per tal o tal lloc.
  • Terreny esplanat on s’assenten els carrils o rails d’un ferrocarril, d’un tramvia, etc.
  • obs
  • Doble línia de carrils paral·lels, fixats sobre travesses, sobre la qual poden córrer els trens, els tramvies, etc.
  • Camí, direcció a seguir, per a atènyer un fi.
  • Procediment jurídic.
  • En telecomunicacions, canal.
  • Conducte en el cos d’un animal per on passen certs fluids, els aliments, etc.
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< vi