vibració

  • Moviment periòdic de les partícules d'un cos elàstic que es mouen alternativament en direccions oposades a l'un costat i a l'altre de la posició d'equilibri.
  • Moviment d'una partícula durant un període.
  • Tractament a què se sotmet el formigó acabat d'abocar a l'encofrat o al sot, si ha de servir de fonament, que consisteix a sotmetre'l a vibracions per tal d'expulsar-ne l'aire, fer-lo més compacte i impermeable, millorar-ne l'adherència al ferro de les armadures i augmentar-ne la resistència.
  • Procés d'emissió d'una consonant vibrant.
Paraules més consultades les últimes dues hores: