volt

  • Circumferència o perímetre d’un lloc, d’un cos rodó o prismàtic.
  • Figura circular o aproximadament circular que descriu un cos allargat i flexible a partir d’un punt fins que es torna a trobar en el mateix punt.
  • En un mòbil que recorre una línia tancada, moviment acomplert a partir d’un punt fins a tornar-se a trobar el mòbil en aquest mateix punt.
  • Revolució, volta, d’un cos que té un moviment de rotació.
  • En certs jocs, conjunt de jugades que es fan des que un jugador té la mà fins que la torna a tenir.
  • Torn
  • Voltants
  • Unitat de força electromotriu i de diferència de potencial del sistema internacional, equivalent a la diferència de potencial existent entre dos punts d’un conductor que, recorregut per un corrent d’1 ampere, dissipa una potència d’1 watt (símbol, V).
Paraules més consultades les últimes dues hores:
<< volitiu
volta >>