comparació

  • Acció de comparar dos o més objectes a fi de determinar llurs punts de semblança o de dissemblança; l'efecte.
  • En ling., anàlisi paral·lela de dues o més llengües per tal de copsar-ne les relacions de parentiu i les diferències.
  • Acció de comparar o presentar com a igual un objecte a un altre a base d'una semblança real o imaginària.
  • Susceptibilitat de comparació.
  • Figura retòrica per la qual un objecte és comparat a un altre que hom suposa més conegut, per fer més sensible aquell o una propietat d'aquell.
Paraules més consultades les últimes dues hores: