declinació

  • Refús
  • Angle que forma un pla vertical amb el meridià, o l'agulla imantada amb el meridià magnètic.
  • Acció de baixar després d'haver atès el punt culminant de la carrera.
  • Acció de disminuir, decaure, encaminar-se a la fi o extinció.
  • Conjunt de formes flexionades que en algunes llengües adopta un substantiu, un adjectiu o un pronom per a expressar les categories gramaticals de cas, gènere i nombre.
  • Grup a què pertany un substantiu, un adjectiu o un pronom segons la manera com es declina.
Paraules més consultades les últimes dues hores: