estat

  • Manera d'ésser, de trobar-se, en un moment donat, algú o alguna cosa.
  • Situació d'un sistema químic o físic, descrit per un conjunt de variables que representen diferents magnituds físiques o químiques, i els fluxos d'entrada i de sortida de matèria i energia.
  • Fase
  • Relació, espill, de l'estat de les coses en un moment donat.
  • Manera d'ésser d'una persona en l'ordre social.
  • Manera d'ésser dels homes en tant que reunits en societat.
  • Forma d'organització política caracteritzada per l'existència d'un territori delimitat, una població definida i una autoritat que s'atribueix un poder indiscutible sobre els dos elements anteriors.
  • Aparell administratiu de l'Estat.
Paraules més consultades les últimes dues hores: