polaritat

  • Oposició extrema.
  • Condició d'un cos per la qual mostra propietats o forces oposades en parts o en direccions oposades.
  • Fet de presentar tal o tal propietat un cos amb relació als seus pols.
  • Propietat d'un sistema elèctric que permet distingir els pols positiu i negatiu d'un imant o dels terminals d'un generador i també comparar el potencial d'un punt del sistema amb el dels terminals.
  • En quím., propietat d'un enllaç, d'un àtom, d'una molècula, per la qual existeix una separació estable de les càrregues positives i negatives.
Paraules més consultades les últimes dues hores: